Start 

m/y Black-Pearl

m/y Cassandra

m/y Catcha

m/y Charm

m/y Etera

m/y Harmoni

m/y Merceditas

m/y M-Prinsessan

m/s Molly

m/s Qrooz

m/y Rozzo

m/y ZaccoBoss

> 50 p

m/s Blue Charm

m/s Josephine

m/s Rödlöga

m/s Södertörn

m/s Teaterskeppet

m/s Tranan

"Waxholmsbåtar"

Helikopter

Ribb-Båt

Ribb o Kopter

Taxi båt

Rågskär konf.anl.

Sandh. Hotell

Bil

Kajpl.

Priser

Offert/kontakt

Boka

Villkor

Translate


Chartervillkor

IBC - International Boat Charter & Stockholmscharter
allmänna villkor för charter och bareboathyra.

 

Hyresvillkor, betalningsvillkor, säkerhet och förordningar gäller för ingångna muntliga, mailade eller skriftliga avtal med IBC - International Boat Charter som härifrån endast benämns med IBC.

Nedanstående villkor anses hyrestagare, bokare, kund, redare, skeppare, personal noggrant tagit del av, accepterat och förstått i och med att bokning och eller bekräftelse sker via webbsida, muntligt, mail, internet, telefon, fax eller på annat sätt till IBC och deras representanter.

Offererade priser gäller endast fram till och med angivet datum när bokning senast måste genomföras för preliminärbokad båt.

 

 

Hyresvillkor, avbokningsvillkor, återbetalningsvillkor, säkerhet och förordningar samt allmänna villkor.

Ombordstigning sker vid ordinarie hamnplats för respektive båt, om inte annat överenskommits. Om landstigning skall ske på annat ställe än hemmahamnen måste kapten ge sitt godkännande om det är möjligt beroende på trafik, vind, brygga och djupgående.

Betalningsvillkor
Ovanpå charterhyran tillkommer bokningsavgiften 800:- för offert, administration, faktureringsavgift, preliminärbokning mm.

Betalningsvillkor efter bokning och erhållen bekräftelse är 10 dagar.
Undantaget om charterdatum äger rum samma dag eller inom de närmaste 14 dagarna efter bokningen, omgående betalning skall då ske direkt till angivet bankkonto eller kontant på båten. Kortbetalning accepteras bara på vissa båtar.

Om charterdatum ligger längre fram än 90 dagar tillämpas betalvillkor 20 dagar.
Fartygshyra måste alltid och villkorslöst vara  IBC tillhanda innan båten lämnar kaj.

Uppdragstid eller väntetid utöver bokad tid debiteras per påbörjad timma med gällande ordinarie timpris för respektive båt, plus moms.Faktura för charterhyran medföljer endast och alltid bokningsavtalet i PDF format.
Vid utebliven betalning till förfallodatum anses charterbokningen avbokad och gällande avbokningsregler gäller.  IBC har rätt att kräva hela fartygshyran i efterskott  om chartern inte genomförs på grund av utebliven fartygshyra enligt gällande fakturadatum och överenskommelse.

Avbokning noll till 60 dagar innan avfärd återbetalas inte någon del av fartygshyran vid ev avbokning, full debitering på eventuellt icke inbetalt belopp eller resterande del av fartygshyran krävs.

Avbokning 61-89 dagar innan charterdatum debiteras 50% av fartygshyran.

Avbokning 90 dagar eller mer innan charterdatum debiteras alltid med 15% av fartygshyran som kompensation för avtalsskrivning, administration och övrig bokningshantering.Inbetalda belopp flyttas in på ett säkrat klientmedelskonto intill charterdatum.

Avbokning av förtäring 0 till 10 dagar före charterdatum debiteras restaurangbeställning med 550:- per bokad person även om slutgiltig meny inte fastställts. Moms tillkommer på all debitering.

Fartyget kan alltid hyras ut till annan kund omedelbart efter en avbokning oavsett anledning och utan krav på att undslippa avbokningsavgifter och eller fartygshyra.

Fartygshyra debiteras alltid från hemmahamn och åter till hemmahamn.
Övernskommen bokning och debitering gäller mellan två angivna klockslag och kan inte flyttas eller förskjutas utan ytterligare debitering, Exempel; Bokad charter 4 tim. Start 16:00 avslut 20:00. Gäster blir försenade och start sker först 17:00, båten är åter i hemmahamn 21:00. Den förseningen medför 1 tim extra debitering trots nyttjandetid 4 timmar.

Kapten har rätt att helt eller delvis med omedelbar verkan avbryta chartern, avhysa, personer som anses utgöra fara för sig själva, medpassagerare, besättning eller på annat sätt äventyrar säkerhet och allmän ordning ombord. Ingen ersättning eller återbetalning sker eller kan krävas vid påtvingad åtgärd enligt ovan. Hyrestagaren har fullt ansvar för ombordvarandes förehavanden.och krävs på kostnader som uppkommer i samband med extra ordinära och eller påtvingade åtgärder.

Kaptenen äger rätt att frångå planerad rutt med hänvisning till säkerhet, väder, vind, isförhållanden eller sjötrafikföreskrifter enligt gällande lagar och förordningar, utan ersättningskrav från hyrestagare, bokare eller kund.

Uthyraren, redaren eller skepparen har full rätt att ställa in bokad charter och båt ända in till förestående avfärd, exempel är haveri, väderproblem, sjukdom etc

Återbetalning av fartygshyra -/bokningsbelopp som är inbetalt till  IBC återbetalas till hyrestagare, bokare eller kund. Annan ersättning utöver inbetald fartygshyra kan inte åberopas eller avkrävas av mäklare, uthyrare, skeppare eller redare. Återbetalning sker med halva fartygshyran vid ev tidsavbrott under resan om mer än 50% av den bokade hyrestiden tiden går till spillo på grund av maskinfel, haveri, eller andra mekaniska orsaker.

Följande innefattas inte av återbetalningsförpliktelse, och Inget ersättningskrav kan ställas mot arrangör, redare, bokningsbolag eller övrig personal vid övriga avbrott som ligger utanför redare, skeppare, uthyrares eller arrangörs kontroll så som olyckstillbud, väder och isproblem,
ForceMajure eller förehavanden och försummelser av hyrestagare eller hyrestagarens gäster.

Ansvar i samband med charterhyra ansvaras och debiteras fullt ut hyrestagaren -/ansvarig bokare för uppkomna skador, behövlig extraordinär rengöring, rekonditionering, rensning och reparation av toaletter på grund av ej tillåtet avfall eller felaktig användning orsakad av hyrestagaren och eller dennes ombordvarande gäster.

Charterbåtarnas redare och eller bolag är försäkrad och part vid eventuellt olyckstillbud eller tvist rörande personskada, egendomsskada eller annat tvistemål.  IBC eller dess företrädare är ej part vid eventuellt försäkringsärende eller tvist. Uppstår trots allt tvist med  IBC skall den avgöras i Sverige vid Stockholms Tingsrätt.

Allmän information

Fartyg som  IBC förmedlar eller hyr ut är i de flesta fall yrkesbåtar avsedda för chartertrafik med utskänkningstillstånd och restaurangtillstånd.

Fartyg över 12 meter är charterklassade av Transportstyrelsen och har utfärdade passagerarcertifikat. Skeppare och övrig personal har erforderlig behörighet för fartygens storlek och ändamål. Vissa båtar som förmedlas för uthyrning av  IBC används inte i reguljär yrkescharter eller passagerartrafik och är inte charterklassade. Dessa båtar förmedlas privat och hyrs ut sporadiskt som objekt "vid brygga" eller som s.k bareboat. Ägare eller skeppare som ev. följer med utan kostnad är väl förtrogna med båtarnas säkerhetsutrustning och handhavande samt innehar minst kustskepparexamen.

Alla båtar är utrustade med erforderlig säkerhetsutrustning så som flytvästar, brandsläckare, brandfiltar, livlinor, livbojar, första hjälpen paket och livflottar.

Ombordstigande skall informeras innan avgång om säkerhetsutrustningens placering signaler och rutiner vid eventuellt tillbud.

Navigationsutrustning är den senaste dator och gps tekniken samt backup av papperssjökort eller dubbla oberoende elektroniska navigationssystem.

Bokning görs alltid på www.stockholmscharter.se och är bindande utan förbehåll. Efter bokning retuneras mailbekräftelse och medföljande pdf faktura inom 48 timmar. Ni får vid bekräftelse direkttelefon till skeppare och eller värdinna.

Fartygshyra debiteras alltid från fartygets hemmahamn och åter till hemmahamn.

Betalningsvillkor efter bokning och erhållen bekräftelse är 10 dagar.
Undantaget om charterdatum äger rum samma dag eller inom de närmaste 14 dagarna efter bokningen, omgående betalning skall då ske direkt till angivet bankkonto eller kontant på båten. Kortbetalning accepteras bara på vissa båtar.

Internationell APA tillämpas i förekommande fall, vilket innebär att ett förskotts belopp på fartygshyra, beräknade förtäringskostnader extra personalkostnader med mer betalas in av hyrestagaren och
efter avslutad charter sker avräkning.

Förtäring: Dryck och förtäring får inte tas ombord på de charterbåtarna som har utskänknings och restaurangtillstånd. Egen förskaffning får endast medföras på båtar som hyrs ut som s.k. "bareboat" eller "objekt vid brygga".

Varje båt har sin maximerade certifiering för antalet passagerare.
Det får aldrig förekomma fler ombordstigningar (personer) än vad som angivits för respektive fartyg.

Fartyget lämnar inte kaj om passagerarantalet blir överskridet. Eller charterhyra inte finns tillgängligt på redares eller  IBC konto.
Fartyget lämnar inte kaj om det visar sig att ädamålet ej övernsstämmer med bokning eller att det förespeglats annan typ av angivet arrangemang.

Ingen återbetalning av charterhyra sker i händelse av ovanstående.
Fartygshyra måste alltid och villkorslöst vara  IBC tillhanda innan båten lämnar kaj, undantag är att skepparen kan ta emot hela fartygshyran kontant innan avgång, kortbetalning accepteras endast i vissa fall och det åligger hyrestagaren att kontrollera detta eller ha kontanta medel i tid före avgång.

Förtäring och dryck regleras kontant ombord eller efterfaktureras med villkor 10 dagar netto som kredittid. om ö.v.k träffats.Redare eller  IBC har rätt att kräva hela fartygshyran och beställd eller utebliven aviserad förtäring i efterskott om chartern inte genomförs på grund av utebliven charterhyra eller annan orsak förorsakad av kund och eller beställare av charter,

Alla gällande priser är respektive båts aktuella priser oavsett vad som kan ha stått på annat håll. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

 


 

IBC Intnational Boat Charter & Stockholmscharter
(charterbåtarna) Strandvägskajen 14-23 Stockholm
+46 (0) 708 600 930 – info @ ibcharter.se  (ta bort mellanslag)